لیست کامل
Khashm Va Hayahoo
نقد فیلم خشم و هیاهو
کارگردان : Hooman Seyadi
زندگی به من آموخت که هيچ چيز از هيچ کس بعيد نيست!
We Have a Guest
نقد فیلم میهمان داریم
کارگردان : Mohammad Mehdi Asgarpour
خبر آمدن یک میهمان، کارهایی که خیلی وقت است زمین مانده، دلشوره یک پذیرایی و زنگ در که به صدا می‌آید.