2016/09/08الی2016/09/02باکس آفیس
نوع نمایش
  نام فیلم
  کارگردان
  روزهای اکران
  تعداد سینما
  فروش هفتگی
  فروش کل
  تریلر
 • 1 فروشنده
  فروشنده
  کارگردان : اصغر فرهادی
  روزهای اکران : 8
  تعداد سینما : 80
  فروش هفته : 1.81 میلیارد تومان
  کل فروش : 2.82 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر
 • 2 ناردون
  ناردون
  کارگردان : فریدون حسن پور
  روزهای اکران : 29
  تعداد سینما : 117
  فروش هفته : 479.8 میلیون تومان
  کل فروش : 2.14 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر
 • 3 لانتوری
  لانتوری
  کارگردان : رضا درمیشیان
  روزهای اکران : 36
  تعداد سینما : 77
  فروش هفته : 421.9 میلیون تومان
  کل فروش : 5.01 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر
 • 4 من
  من
  کارگردان : سهیل بیرقی
  روزهای اکران : 22
  تعداد سینما : 73
  فروش هفته : 304.2 میلیون تومان
  کل فروش : 1.25 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر
 • 5 آبنبات چوبی
  آبنبات چوبی
  کارگردان : محمد حسین فرحبخش
  روزهای اکران : 22
  تعداد سینما : 69
  فروش هفته : 185.6 میلیون تومان
  کل فروش : 719.5 میلیون تومان
  تریلر : تریلر
 • 6 بارکد
  بارکد
  کارگردان : مصطفی کیایی
  روزهای اکران : 92
  تعداد سینما : 41
  فروش هفته : 127 میلیون دلار
  کل فروش : 11.07 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر
 • 7 زاپاس
  زاپاس
  کارگردان : برزو نیک نژاد
  روزهای اکران : 71
  تعداد سینما : 32
  فروش هفته : 75 میلیون تومان
  کل فروش : 4.67 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر
 • 8 سایه های موازی
  سایه های موازی
  کارگردان : اصغر نعیمی
  روزهای اکران : 8
  تعداد سینما : 17
  فروش هفته : 47.7 میلیون تومان
  کل فروش : 76.6 میلیون تومان
  تریلر : تریلر
 • 9 دختر
  دختر
  کارگردان : رضا میرکریمی
  روزهای اکران : 78
  تعداد سینما : 19
  فروش هفته : 47 میلیون تومان
  کل فروش : 2.92 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر
 • 10 دزد و پری
  دزد و پری
  کارگردان : حسین قناعت
  روزهای اکران : 50
  تعداد سینما : 32
  فروش هفته : 45.4 میلیون تومان
  کل فروش : 660 میلیون تومان
  تریلر : تریلر