2016/09/01الی2016/08/26باکس آفیس
نوع نمایش
  نام فیلم
  کارگردان
  روزهای اکران
  تعداد سینما
  فروش هفتگی
  فروش کل
  تریلر
 • 1 لانتوری
  لانتوری
  کارگردان : رضا درمیشیان
  روزهای اکران : 28
  تعداد سینما : 86
  فروش هفته : 725.5 میلیارد تومان
  کل فروش : 4.67 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر
 • 2 ناردون
  ناردون
  کارگردان : فریدون حسن پور
  روزهای اکران : 21
  تعداد سینما : 87
  فروش هفته : 510.1 میلیون تومان
  کل فروش : 1.74 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر
 • 3 من
  من
  کارگردان : سهیل بیرقی
  روزهای اکران : 14
  تعداد سینما : 57
  فروش هفته : 372 میلیون تومان
  کل فروش : 1.01 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر
 • 4 بارکد
  بارکد
  کارگردان : مصطفی کیایی
  روزهای اکران : 84
  تعداد سینما : 60
  فروش هفته : 330.8 میلیون تومان
  کل فروش : 10.97 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر
 • 5 آبنبات چوبی
  آبنبات چوبی
  کارگردان : محمد حسین فرحبخش
  روزهای اکران : 14
  تعداد سینما : 57
  فروش هفته : 214.7 میلیون تومان
  کل فروش : 568.9 میلیون تومان
  تریلر : تریلر
 • 6 زاپاس
  زاپاس
  کارگردان : برزو نیک نژاد
  روزهای اکران : 63
  تعداد سینما : 70
  فروش هفته : 212.6 میلیون تومان
  کل فروش : 4.61 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر
 • 7 دختر
  دختر
  کارگردان : رضا میرکریمی
  روزهای اکران : 70
  تعداد سینما : 44
  فروش هفته : 131.1 میلیون تومان
  کل فروش : 2.88 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر
 • 8 دزد و پری
  دزد و پری
  کارگردان : حسین قناعت
  روزهای اکران : 42
  تعداد سینما : 43
  فروش هفته : 78.4 میلیون تومان
  کل فروش : 622.5 میلیون تومان
  تریلر : تریلر
 • 9 امکان مینا
  امکان مینا
  کارگردان : کمال تبریزی
  روزهای اکران : 28
  تعداد سینما : 13
  فروش هفته : 53.5 میلیون تومان
  کل فروش : 341.4 میلیون تومان
  تریلر : تریلر
 • 10 سایه
  سایه
  کارگردان : مسعود نوابی
  روزهای اکران : 7
  تعداد سینما : 15
  فروش هفته : 35.5 میلیون تومان
  کل فروش : 50.1 میلیون تومان
  تریلر : تریلر