2016/08/18الی2016/08/12باکس آفیس
نوع نمایش
  نام فیلم
  کارگردان
  روزهای اکران
  تعداد سینما
  فروش هفتگی
  فروش کل
  تریلر
 • 1 لانتوری
  لانتوری
  کارگردان : رضا درمیشیان
  روزهای اکران : 14
  تعداد سینما : 79
  فروش هفته : 948.8 میلیون تومان
  کل فروش : 3.02 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر
 • 2 بارکد
  بارکد
  کارگردان : مصطفی کیایی
  روزهای اکران : 70
  تعداد سینما : 101
  فروش هفته : 544.8 میلیون تومان
  کل فروش : 10.27 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر
 • 3 زاپاس
  زاپاس
  کارگردان : برزو نیک نژاد
  روزهای اکران : 49
  تعداد سینما : 109
  فروش هفته : 405 میلیون تومان
  کل فروش : 4.15 میلیون تومان
  تریلر : تریلر
 • 4 ناردون
  ناردون
  کارگردان : فریدون حسن پور
  روزهای اکران : 7
  تعداد سینما : 46
  فروش هفته : 257.7 میلیون تومان
  کل فروش : 614.3 میلیون تومان
  تریلر : تریلر
 • 5 دختر
  دختر
  کارگردان : رضا میرکریمی
  روزهای اکران : 56
  تعداد سینما : 59
  فروش هفته : 254.1 میلیون تومان
  کل فروش : 2.58 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر
 • 6 دراکولا
  دراکولا
  کارگردان : رضا عطاران
  روزهای اکران : 49
  تعداد سینما : 51
  فروش هفته : 139.7 میلیون تومان
  کل فروش : 3.65 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر
 • 7 دزد و پری
  دزد و پری
  کارگردان : حسین قناعت
  روزهای اکران : 28
  تعداد سینما : 32
  فروش هفته : 100.2 میلیون تومان
  کل فروش : 444.6 میلیون تومان
  تریلر : تریلر
 • 8 امکان مینا
  امکان مینا
  کارگردان : کمال تبریزی
  روزهای اکران : 14
  تعداد سینما : 25
  فروش هفته : 86.9 میلیون تومان
  کل فروش : 228 میلیون تومان
  تریلر : تریلر
 • 9 ایستاده در غبار
  ایستاده در غبار
  کارگردان : محمد حسین مهدویان
  روزهای اکران : 70
  تعداد سینما : 21
  فروش هفته : 43.1 میلیون تومان
  کل فروش : 1.55 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر
 • 10 عادت نمی‌کنیم
  عادت نمی‌کنیم
  کارگردان : ابراهیم ابراهیمیان
  روزهای اکران : 77
  تعداد سینما : 10
  فروش هفته : 11.7 میلیون تومان
  کل فروش : 1.82 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر