2016/07/14الی2016/07/08باکس آفیس
نوع نمایش
  نام فیلم
  کارگردان
  روزهای اکران
  تعداد سینما
  فروش هفتگی
  فروش کل
  تریلر
 • 1 بارکد
  بارکد
  کارگردان : مصطفی کیایی
  روزهای اکران : 35
  تعداد سینما : 127
  فروش هفته : 1.07 میلیارد تومان
  کل فروش : 5.25 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر
 • 2 دراکولا
  دراکولا
  کارگردان : رضا عطاران
  روزهای اکران : 14
  تعداد سینما : 78
  فروش هفته : 678.4 میلیون تومان
  کل فروش : 2.03 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر
 • 3 زاپاس
  زاپاس
  کارگردان : برزو نیک نژاد
  روزهای اکران : 14
  تعداد سینما : 70
  فروش هفته : 258.1 میلیون تومان
  کل فروش : 722.4 میلیون تومان
  تریلر : تریلر
 • 4 دختر
  دختر
  کارگردان : رضا میرکریمی
  روزهای اکران : 21
  تعداد سینما : 44
  فروش هفته : 225.6 میلیون تومان
  کل فروش : 743.4 میلیون تومان
  تریلر : تریلر
 • 5 ایستاده در غبار
  ایستاده در غبار
  کارگردان : محمد حسین مهدویان
  روزهای اکران : 35
  تعداد سینما : 56
  فروش هفته : 164.7 میلیون تومان
  کل فروش : 981.1 میلیون تومان
  تریلر : تریلر
 • 6 عادت نمی‌کنیم
  عادت نمی‌کنیم
  کارگردان : ابراهیم ابراهیمیان
  روزهای اکران : 42
  تعداد سینما : 32
  فروش هفته : 120.6 میلیون تومان
  کل فروش : 1.44 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر
 • 7 رسوایی 2
  رسوایی 2
  کارگردان : مسعود ده نمکی
  روزهای اکران : 70
  تعداد سینما : 30
  فروش هفته : 64.1 میلیون تومان
  کل فروش : 2.53 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر
 • 8 ابد و یک روز
  ابد و یک روز
  کارگردان : سعید روستایی
  روزهای اکران : 119
  تعداد سینما : 10
  فروش هفته : 40.3 میلیون تومان
  کل فروش : 11.23 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر
 • 9 ننه نقلی
  ننه نقلی
  کارگردان : پرویز صبری
  روزهای اکران : 42
  تعداد سینما : 31
  فروش هفته : 34.1 میلیون تومان
  کل فروش : 326.7 میلیون تومان
  تریلر : تریلر
 • 10 یک دزدی عاشقانه
  یک دزدی عاشقانه
  کارگردان : امیر شهاب رضویان
  روزهای اکران : 70
  تعداد سینما : 9
  فروش هفته : 7.4 میلیون تومان
  کل فروش : 1.33 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر