2016/10/06الی2016/09/30باکس آفیس
نوع نمایش
  نام فیلم
  کارگردان
  روزهای اکران
  تعداد سینما
  فروش هفتگی
  فروش کل
  تریلر
 • 1 فروشنده
  فروشنده
  کارگردان : اصغر فرهادی
  روزهای اکران : 35
  تعداد سینما : 132
  فروش هفته : 1.13 میلیارد تومان
  کل فروش : 11.03 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر
 • 2 خشکسالی و دروغ
  خشکسالی و دروغ
  کارگردان : پدرام علیزاده
  روزهای اکران : 7
  تعداد سینما : 55
  فروش هفته : 224.8 میلیون تومان
  کل فروش : 536.6 میلیون تومان
  تریلر : تریلر
 • 3 ناردون
  ناردون
  کارگردان : فریدون حسن پور
  روزهای اکران : 56
  تعداد سینما : 81
  فروش هفته : 149.3 میلیون تومان
  کل فروش : 3.88 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر
 • 4 لانتوری
  لانتوری
  کارگردان : رضا درمیشیان
  روزهای اکران : 63
  تعداد سینما : 40
  فروش هفته : 106 میلیون تومان
  کل فروش : 6 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر
 • 5 من
  من
  کارگردان : سهیل بیرقی
  روزهای اکران : 49
  تعداد سینما : 38
  فروش هفته : 80.4 میلیون تومان
  کل فروش : 2.16 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر
 • 6 آبنبات چوبی
  آبنبات چوبی
  کارگردان : محمد حسین فرحبخش
  روزهای اکران : 49
  تعداد سینما : 34
  فروش هفته : 68.1 میلیون تومان
  کل فروش : 1.22 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر
 • 7 سایه های موازی
  سایه های موازی
  کارگردان : اصغر نعیمی
  روزهای اکران : 35
  تعداد سینما : 45
  فروش هفته : 58.1 میلیون تومان
  کل فروش : 418.6 میلیون تومان
  تریلر : تریلر
 • 8 ربوده شده
  ربوده شده
  کارگردان : بیژن میرباقری
  روزهای اکران : 14
  تعداد سینما : 26
  فروش هفته : 32.7 میلیون تومان
  کل فروش : 103.3 میلیون تومان
  تریلر : تریلر
 • 9 اروند
  اروند
  کارگردان : پوریا آذربایجانی
  روزهای اکران : 14
  تعداد سینما : 35
  فروش هفته : 32.1 میلیون تومان
  کل فروش : 81.8 میلیون تومان
  تریلر : تریلر
 • 10 هیهات
  هیهات
  کارگردان : حجازی، اقباشاوی، مقدم دوست، ناییجی
  روزهای اکران : 7
  تعداد سینما : 24
  فروش هفته : 22.4 میلیون تومان
  کل فروش : 46.2 میلیون تومان
  تریلر : تریلر