2016/09/15الی2016/09/09باکس آفیس
نوع نمایش
  نام فیلم
  کارگردان
  روزهای اکران
  تعداد سینما
  فروش هفتگی
  فروش کل
  تریلر
 • 1 فروشنده
  فروشنده
  کارگردان : اصغر فرهادی
  روزهای اکران : 14
  تعداد سینما : 101
  فروش هفته : 1.99 میلیارد تومان
  کل فروش : 5.97 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر
 • 2 ناردون
  ناردون
  کارگردان : فریدون حسن پور
  روزهای اکران : 35
  تعداد سینما : 118
  فروش هفته : 514.9 میلیون تومان
  کل فروش : 2.98 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر
 • 3 لانتوری
  لانتوری
  کارگردان : رضا درمیشیان
  روزهای اکران : 42
  تعداد سینما : 73
  فروش هفته : 324.5 میلیون تومان
  کل فروش : 5.47 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر
 • 4 من
  من
  کارگردان : سهیل بیرقی
  روزهای اکران : 28
  تعداد سینما : 71
  فروش هفته : 297.3 میلیون تومان
  کل فروش : 1.69 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر
 • 5 آبنبات چوبی
  آبنبات چوبی
  کارگردان : محمد حسین فرحبخش
  روزهای اکران : 28
  تعداد سینما : 52
  فروش هفته : 171.7 میلیون تومان
  کل فروش : 954.3 میلیون تومان
  تریلر : تریلر
 • 6 بارکد
  بارکد
  کارگردان : مصطفی کیایی
  روزهای اکران : 98
  تعداد سینما : 34
  فروش هفته : 106.5 میلیون تومان
  کل فروش : 11.22 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر
 • 7 سایه های موازی
  سایه های موازی
  کارگردان : اصغر نعیمی
  روزهای اکران : 14
  تعداد سینما : 18
  فروش هفته : 71.3 میلیون تومان
  کل فروش : 183.9 میلیون تومان
  تریلر : تریلر
 • 8 دختر
  دختر
  کارگردان : رضا میرکریمی
  روزهای اکران : 84
  تعداد سینما : 19
  فروش هفته : 38.1 میلیون تومان
  کل فروش : 2.97 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر
 • 9 دزد و پری
  دزد و پری
  کارگردان : حسین قناعت
  روزهای اکران : 56
  تعداد سینما : 25
  فروش هفته : 36.5 میلیون تومان
  کل فروش : 710.5 میلیون تومان
  تریلر : تریلر
 • 10 زاپاس
  زاپاس
  کارگردان : برزو نیک نژاد
  روزهای اکران : 77
  تعداد سینما : 15
  فروش هفته : 35.9 میلیون تومان
  کل فروش : 4.73 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر