2016/11/24الی2016/11/18باکس آفیس
نوع نمایش
  نام فیلم
  کمپانی
  بودجه
  تعداد هفته اکران
  فروش هفتگی
  فروش کلی
  تریلر
  لینک IMDB
 • 1 Fantastic Beasts and Where To Find Them
  Fantastic Beasts and Where To Find Them
  کمپانی : Heyday Films
  بودجه : 180 میلیون دلار
  تعداد هفته اکران : 1
  فروش هفته : 111.1 میلیون دلار
  کل فروش : 111.1 میلیون دلار
  تریلر : تریلر
 • 2 Doctor Strange
  Doctor Strange
  کمپانی : Marvel
  بودجه : 165 میلیون دلار
  تعداد هفته اکران : 3
  فروش هفته : 27.8 میلیون دلار
  کل فروش : 191.7 میلیون دلار
  تریلر : تریلر
 • 3 Trolls
  Trolls
  کمپانی : DreamWorks
  بودجه : 125 میلیون دلار
  تعداد هفته اکران : 3
  فروش هفته : 26 میلیون دلار
  کل فروش : 124.7 میلیون دلار
  تریلر : تریلر
 • 4 Moana
  Moana
  کمپانی : Walt Disney
  بودجه : 150 میلیون دلار
  تعداد هفته اکران : 1
  فروش هفته : 25.5 میلیون دلار
  کل فروش : 25.5 میلیون دلار
  تریلر : تریلر
 • 5 Arrival
  Arrival
  کمپانی : Lava Bear Films
  بودجه : 47 میلیون دلار
  تعداد هفته اکران : 2
  فروش هفته : 19.5 میلیون دلار
  کل فروش : 51.1 میلیون دلار
  تریلر : تریلر
 • 6 Almost Christmas
  Almost Christmas
  کمپانی : Will Packer
  بودجه : 17 میلیون دلار
  تعداد هفته اکران : 2
  فروش هفته : 10.6 میلیون دلار
  کل فروش : 29 میلیون دلار
  تریلر : تریلر
 • 7 Hacksaw Ridge
  Hacksaw Ridge
  کمپانی : Pandemonium Films
  بودجه : 40 میلیون دلار
  تعداد هفته اکران : 3
  فروش هفته : 10.6 میلیون دلار
  کل فروش : 46.7 میلیون دلار
  تریلر : تریلر
 • 8 The Edge of Seventeen
  The Edge of Seventeen
  کمپانی : Gracie Films
  بودجه : 9 میلیون دلار
  تعداد هفته اکران : 1
  فروش هفته : 7.3 میلیون دلار
  کل فروش : 7.3 میلیون دلار
  تریلر : تریلر
 • 9 Allied
  Allied
  کمپانی : GK Films
  بودجه : 85 میلیون دلار
  تعداد هفته اکران : 1
  فروش هفته : 5 میلیون دلار
  کل فروش : 5 میلیون دلار
  تریلر : تریلر
 • 10 Bleed for This
  Bleed for This
  کمپانی : Bruce Cohen
  بودجه : 6 میلیون دلار
  تعداد هفته اکران : 1
  فروش هفته : 3.3 میلیون دلار
  کل فروش : 3.3 میلیون دلار
  تریلر : تریلر
ردیف
از تاریخ
تا تاریخ
نمایش مطلب