2016/09/01الی2016/08/26باکس آفیس
نوع نمایش

پایان دادن به امپراطوری سه هفته ای "suicides Squad" توسط فیلمی مستقل و گمنام. بی تفاوتی علاقه مندان سینما به اکران قسمت دوم  Mechanic.

  نام فیلم
  کمپانی
  بودجه
  تعداد هفته اکران
  فروش هفتگی
  فروش کلی
  تریلر
  لینک IMDB
 • 1 Don't Breathe
  Don't Breathe
  کمپانی : Ghost House Pictures
  بودجه : 9.9 میلیون دلار
  تعداد هفته اکران : 1
  فروش هفته : 35.4 میلیون دلار
  کل فروش : 35.4 میلیون دلار
  تریلر : تریلر
 • 2 Suicide Squad
  Suicide Squad
  کمپانی : DC Entertainment
  بودجه : 175 میلیون دلار
  تعداد هفته اکران : 4
  فروش هفته : 16.6 میلیون دلار
  کل فروش : 287.4 میلیون دلار
  تریلر : تریلر
 • 3 Kubo and the Two Strings
  Kubo and the Two Strings
  کمپانی : Laika
  بودجه : 60 میلیون دلار
  تعداد هفته اکران : 2
  فروش هفته : 10.8 میلیون دلار
  کل فروش : 27.8 میلیون دلار
  تریلر : تریلر
 • 4 Sausage Party
  Sausage Party
  کمپانی : Nitrogen Studios
  بودجه : 19 میلیون دلار
  تعداد هفته اکران : 3
  فروش هفته : 10.8 میلیون دلار
  کل فروش : 83.1 میلیون دلار
  تریلر : تریلر
 • 5 Pete's Dragon
  Pete's Dragon
  کمپانی : Walt Disney
  بودجه : 65 میلیون دلار
  تعداد هفته اکران : 3
  فروش هفته : 10.3 میلیون دلار
  کل فروش : 57.7 میلیون دلار
  تریلر : تریلر
 • 6 Mechanic: Resurrection
  Mechanic: Resurrection
  کمپانی : Davis Films
  بودجه : 40 میلیون دلار
  تعداد هفته اکران : 1
  فروش هفته : 10.1 میلیون دلار
  کل فروش : 10.1 میلیون دلار
  تریلر : تریلر
 • 7 War Dogs
  War Dogs
  کمپانی : Joint Effort
  بودجه : 40 میلیون دلار
  تعداد هفته اکران : 2
  فروش هفته : 10 میلیون دلار
  کل فروش : 30.5 میلیون دلار
  تریلر : تریلر
 • 8 Bad Moms
  Bad Moms
  کمپانی : Huayi Brothers Pictures
  بودجه : 20 میلیون دلار
  تعداد هفته اکران : 5
  فروش هفته : 8 میلیون دلار
  کل فروش : 97.7 میلیون دلار
  تریلر : تریلر
 • 9 Jason Bourne
  Jason Bourne
  کمپانی : Marshall Company
  بودجه : 120 میلیون دلار
  تعداد هفته اکران : 5
  فروش هفته : 7 میلیون تومان
  کل فروش : 151.1 میلیون دلار
  تریلر : تریلر
 • 10 Ben-Hur
  Ben-Hur
  کمپانی : Lightworkers Media
  بودجه : 100 میلیون دلار
  تعداد هفته اکران : 2
  فروش هفته : 6.4 میلیون دلار
  کل فروش : 21.5 میلیون دلار
  تریلر : تریلر
ردیف
از تاریخ
تا تاریخ
نمایش مطلب