2016/08/25الی2016/08/19باکس آفیس
نوع نمایش

صدرنشینی Suicide Squad برای سومین هفته متوالی حتی با وجود افت فروش بیش از 50 درصدی و شکست قابل پیش بینی "Ben-Hur" در همان گام نخست.

  نام فیلم
  کمپانی
  بودجه
  تعداد هفته اکران
  فروش هفتگی
  فروش کلی
  تریلر
  لینک IMDB
 • 1 Suicide Squad
  Suicide Squad
  کمپانی : DC Entertainment
  بودجه : 175 میلیون دلار
  تعداد هفته اکران : 3
  فروش هفته : 29.1 میلیون دلار
  کل فروش : 270.7 میلیون دلار
  تریلر : تریلر
 • 2 Sausage Party
  Sausage Party
  کمپانی : Nitrogen Studios
  بودجه : 19 میلیون دلار
  تعداد هفته اکران : 2
  فروش هفته : 22.3 میلیون دلار
  کل فروش : 72.3 میلیون دلار
  تریلر : تریلر
 • 3 War Dogs
  War Dogs
  کمپانی : Joint Effort
  بودجه : 40 میلیون دلار
  تعداد هفته اکران : 1
  فروش هفته : 20.5 میلیون دلار
  کل فروش : 20.5 میلیون دلار
  تریلر : تریلر
 • 4 Kubo and the Two Strings
  Kubo and the Two Strings
  کمپانی : Laika
  بودجه : 60 میلیون دلار
  تعداد هفته اکران : 1
  فروش هفته : 17 میلیون دلار
  کل فروش : 17 میلیون دلار
  تریلر : تریلر
 • 5 Pete's Dragon
  Pete's Dragon
  کمپانی : Walt Disney
  بودجه : 65 میلیون دلار
  تعداد هفته اکران : 2
  فروش هفته : 15.8 میلیون دلار
  کل فروش : 47.4 میلیون دلار
  تریلر : تریلر
 • 6 Ben-Hur
  Ben-Hur
  کمپانی : Lightworkers Media
  بودجه : 100 میلیون دلار
  تعداد هفته اکران : 1
  فروش هفته : 15 میلیون دلار
  کل فروش : 15 میلیون دلار
  تریلر : تریلر
 • 7 Bad Moms
  Bad Moms
  کمپانی : Huayi Brothers Pictures
  بودجه : 20 میلیون دلار
  تعداد هفته اکران : 4
  فروش هفته : 11.9 میلیون دلار
  کل فروش : 89.6 میلیون دلار
  تریلر : تریلر
 • 8 Jason Bourne
  Jason Bourne
  کمپانی : Marshall Company
  بودجه : 120 میلیون دلار
  تعداد هفته اکران : 4
  فروش هفته : 11.2 میلیون دلار
  کل فروش : 144.1 میلیون دلار
  تریلر : تریلر
 • 9 The Secret Life of Pets
  The Secret Life of Pets
  کمپانی : Illumination Entertainment
  بودجه : 75 میلیون دلار
  تعداد هفته اکران : 7
  فروش هفته : 8.5 میلیون دلار
  کل فروش : 349.4 میلیون دلار
  تریلر : تریلر
 • 10 Florence Foster Jenkins
  Florence Foster Jenkins
  کمپانی : BBC Films
  بودجه : 19 میلیون دلار
  تعداد هفته اکران : 2
  فروش هفته : 6.7 میلیون دلار
  کل فروش : 16.8 میلیون دلار
  تریلر : تریلر
ردیف
از تاریخ
تا تاریخ
نمایش مطلب